Chuyển đổi chữ hoa/thường

Chuyển đổi chữ thường thành chữ hoa, chữ hoa thành chữ thường

Công cụ chuyển đổi chữ hoa, chữ thường trực tuyến

Chuyển đổi chữ hoa thành chữ thường, chữ thường thành chữ hoa, viết hoa đầu câu

Công cụ chuyển văn bản thành chữ hoa, chữ thường

Case Converter là công cụ tuyệt vời giúp chuyển đổi các từ, ký tự, chữ cái của bạn thành chữ hoa, chữ thường, chữ hoa đầu câu một cách nhanh chóng. Toàn bộ quá trình chuyển đổi kiểu chữ được xử lý trên hệ thống của SnapTools, không sử dụng bất kỳ tài nguyên máy tính của bạn.

Công cụ sẽ tự động thay đổi kiểu chữ và đảm bảo không mất bất kỳ nội dung nào. Công cụ có thể nhận bất kỳ văn bản và ngôn ngữ nào sau đó chuyển đổi sang chữ hoa hoặc chữ thường mà bạn muốn một cách nhanh chóng và chính xác.

Các tính năng của Case Converter:

 • Chuyển sang chữ hoa / Upper Case: Khi bạn ấn nút này thì toàn bộ văn bản sẽ được chuyển đổi sang chữ hoa.
 • Chuyển sang chữ thường / Lower Case: Nút này sẽ chuyển đổi toàn bộ văn bản của bạn sang chữ thường.
 • Chữ hoa đầu dòng / Sentence Case: Ở nút này, tất cả văn bản sẽ chuyển sang chữ thường và chữ cái đầu dòng là chữ hoa.
 • Viết hoa chữ cái đầu / Capitalized Case: Tất cả các từ sẽ có chữ cái đầu tiên là chữ hoa.

Hỗ trợ chuyển đổi chữ hoa và chữ thường trên mọi nền tảng và trình duyệt như: Windows, MAC, Linux, iPhone, Android, Chrome, Firefox, Edge và Safari mà không cần cài đặt phần mềm.

Công cụ chuyển đổi chữ hoa

Tính năng chuyển đổi văn bản thành chữ hoa của chúng tôi (UPPER CASE) sẽ chuyển đổi toàn bộ văn bản của bạn thành chữ hoa tức là chuyển đổi văn bản thành chữ viết hoa.

Các chữ viết hoa thường được sử dụng trong các từ hoặc cụm từ muốn nhấn mạnh hoặc làm nổi bật, các tiêu đề, quảng cáo, làm nổi bật một thông điệp.

Làm thế nào để chuyển đổi sang chữ hoa:

 • Bước 1: Sao chép và dán văn bản của bạn vào hộp nhập liệu.
 • Bước 2: Nhấn nút "UPPER CASE" và chờ vài giây để SnapTools xử lý.
 • Bước 3: Sao chép và sử dụng nội dung văn bản mới.

Công cụ chuyển đổi chữ thường

Công cụ chuyển đổi chữ thường sẽ lấy tất cả các chữ viết hoa và chuyển sang chữ thường. Điều này nghĩa là sẽ chuyển đổi tất cả nội dung văn bản của bạn sang chữ thường.

Làm thế nào để chuyển đổi sang chữ thường:

 • Bước 1: Sao chép và dán văn bản của bạn vào hộp nhập liệu.
 • Bước 2: Nhấn nút "lower case" và chờ vài giây để SnapTools xử lý.
 • Bước 3: Sao chép và sử dụng nội dung văn bản mới.

Công cụ chuyển đổi chữ hoa đầu dòng

Công cụ chuyển đổi chữ hoa đầu dòng sẽ chuyển tất cả văn bản của bạn thành chữ thường và các từ đầu tiên của mỗi dòng sẽ là chữ hoa. Chữ in hoa đầu dòng được sử dụng rông rãi trong việc đặt tiêu đề hoặc khi bắt đầu một dòng mới.

Cách chuyển đổi chữ hoa đầu dòng:

 • Bước 1: Sao chép và dán văn bản của bạn vào hộp nhập liệu.
 • Bước 2: Nhấn nút "Sentence case" và chờ vài giây để SnapTools xử lý.
 • Bước 3: Sao chép và sử dụng nội dung văn bản mới.

Công cụ viết hoa chữ cái đầu tiên của mỗi từ

Công cụ này sẽ chuyển đổi toàn bộ văn bản sang chữ thường và viết hoa chữ cái đầu tiên của mỗi từ. Điều này có nghĩa chuyển đổi chữ bắt đầu của mỗi từ thành chữ hoa và để các chữ còn lại làm chữ thường.

Cách chuyển đổi chữ hoa đầu tiên của mỗi từ:

 • Bước 1: Sao chép và dán văn bản của bạn vào hộp nhập liệu.
 • Bước 2: Nhấn nút "Capitalized Case" và chờ vài giây để SnapTools xử lý.
 • Bước 3: Sao chép và sử dụng nội dung văn bản mới.

Làm thế nào để chuyển đổi chữ hoa và chữ thường trên iPhone, Android?

Công cụ chuyển đổi chữ hoa của chúng tôi hoạt động trên trình duyệt web, cho phép bạn thay đổi kiểu chữ của bất kỳ văn bản nào một cách dễ dàng trên tất cả các trình duyệt và tất cả các hệ điều hành như: Chrome, Firefox, Opera, Edge, PC, máy tính bảng, iPhone, Android mà không cần cài đặt phần mềm.

An toàn & Bảo mật: SnapTools là công cụ bạn có thể tin cậy sử dụng mà không phải lo lắng về vấn đề bảo mật của nội dung. Tất cả dữ liệu được gửi/tải lên sẽ tự động xóa sau 1 giờ.

Với SnapTools, chúng tôi sẽ giúp chuyển đổi kiểu chữ một cách nhanh chóng trong vài bước đơn giản. Chúng tôi sẽ liên tục nâng cấp thuật toán để mang đến cho bạn trải nghiệm tốt nhất! Hãy chia sẻ công cụ này với bạn bè và gia đình. Cảm ơn bạn!